Uroczyste otwarcie Gwarków przez Burmistrza Miasta

Rynek