O Gwarkach

„Dni Gwarków” nawiązują do „zabaw i komedyj” organizowanych podczas jarmarków miejskich. Od 1561 roku jeden z nich odbywał się na początku września. „Dni Gwarków” odwołują się również do święta górniczego obchodzonego 16 lipca na pamiątkę ponownego odnalezienia rud srebronośnych niedaleko Tarnowskich Gór w 1784 roku.

Po raz pierwszy „Dni Gwarków” zorganizowano w 1957 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej przemianowanego kilka lat później na Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które przygotowywało także kolejne edycje imprezy, aż do 1988 roku.

Pomysłodawcą tego najbardziej rozpoznawalnego do dziś święta miejskiego był Antoni Gładysz. Inspiracją dla niego okazało się Święto Winobrania w Zielonej Górze. Późniejszy profesor, zafascynowany przygotowanym na tę okoliczność pochodem, postanowił podobne wydarzenie przenieść na grunt tarnogórski.

Nieodzownym elementem imprezy jest korowód gwarkowski, odbywający się w ostatni dzień święta, czyli w niedzielę. Pochód w sposób żywy, często z przymrużeniem oka, przybliża historię naszego miasta, prezentując m.in.: jego założycieli, postacie legendarne, sławnych gości i tarnogórzan, jak też najważniejsze epizody z dziejów Tanowskich Gór.

Pochód
Gwarkowski