Pochód Gwarkowski

Rynek

Pochód Gwarkowski to wydarzenie z 67-letnią tradycją, na które co roku czekają mieszkańcy miasta i goście przybywający do Tarnowskich Gór. Jest to jedno z największych cyklicznych widowisk ulicznych w Polsce. Barwny korowód przemierzający przez Tarnowskie Góry prezentuje bogactwo ich przeszłości i teraźniejszości.

W tym roku Tarnogórskie Centrum Kultury i Muzeum w Tarnowskich Górach, wraz z uczestnikami Pochodu, ponownie zapraszają do udziału w tej żywej lekcji historii. Tematem przewodnim będzie 240. rocznica założenia Kopalni Fryderyk. Na wydarzeniu zaprezentowane zostaną nowe stroje, surduty, cylindry oraz nowo uszyte suknie cesarzowej Eleonory Gonzagi oraz arcyksiężniczki Eleonory Habsburżanki.

Podczas tegorocznego Pochodu Gwarkowskiego ulicami miasta przemaszerują znane postaci z historii Tarnowskich Gór, m.in.: Chłop Rybka z mieszkańcami Tarnowic, królowie i dworzanie, górnicy, hutnicy, kolejarze, mieszkańcy Tarnowskich Gór, grupy wojskowe oraz znane postaci historyczne odwiedzające nasze miasto. Nie zabraknie również części regionalnej, grup pasjonatów i szkół. Trasa przemarszu obejmie: 5. Tarnogórski Pułk Chemiczny, ul. Opatowicką, Opolską, Jana III Sobieskiego, rondo Ranoszka i ul. Piłsudskiego.

W tym roku, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pochód Gwarkowski w Tarnowskich Górach został wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Scenariusz pochodu

Część historyczna

Temat przewodni: 240. Rocznica założenia Kopalni Fryderyk (1784-2024)

Tarnogórska Orkiestra Dęta
Kolumna honorowa z władzami miasta i zaproszonymi gośćmi

 1. 1. Skarbnik

 2. 2. Premonstratensi z Rept

 3. 3. Rycerz Adam de Tarnowice z heroldem i giermkiem

 4. 4. Chłop Rybka z rodziną i mieszkańcami Tarnowic

 5. 5. Książęta Założyciele: książę Jan II Dobry i margrabia Jerzy Hohenzollern z heroldami i dworzanami

 6. 6. Piotr Wrochem i Jan Blacha z heroldami

 7. 7. Gwarkowie i górnicy

 8. 8. Wóz zbuntowanych górników

 9. 9. Margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern z heroldem i dworzanami

 10. 10. Mieszkańcy Tarnowskich Gór z XVI i XVII wieku, w tym: Georg Meininger, Ulrich Pogrel, Stanisław Szymkowicz, Jakub Gruzełko, Magdalena Janiczkówna, pani Goske, Daniel Franconius, Szymon Pistorius

 11. 11. Walenty Roździeński z hutnikami

 12. 12. Rzemieślnicy

 13. 13. Wojska wojny trzydziestoletniej: piechurzy szwedzcy i piechurzy habsburscy

 14. 14. Hrabia Łazarz II Henckel von Donnersmarck z rodziną

 15. 15. Jezuici i pielgrzymka ślubowana do Piekar

 16. 16. Cesarzowa Eleonora Gonzaga z arcyksiężniczkami Eleonorą Habsburżanką i Marią Anną Habsburżanką oraz Christophem Krakerem

 17. 17. Król Jan III Sobieski z królewiczem Jakubem Sobieskim i husarią

 18. 18. Królowa Marysieńka z królewiczami Aleksandrem Sobieskim i Konstantym Sobieskim, damami dworu i husarią

 19. 19. Król August II Mocny z hrabiną Esterle, hetmanem Stanisławem Janem Jabłonowskim i wojewodą Janem Stanisławem Jabłonowskim

 20. 20. Król August III z królową Marią Józefą Habsburżanką

 21. 21. Wojska pruskie

 22. 22. Bractwo świętej Barbary z księdzem Andrzejem Augustynem Ziebrowskim

 23. 23. Pionierzy nowoczesnego przemysłu, w tym: hrabia Fridrich Wilhelm von Reden, Friedrich Anton von Heinitz, Salomon Isaac, August Boscamp-Lasopolski, August Holzhausen, Johann Friedrich Wedding, Ephraim Abt, Rudolph von Carnall, Hugo Koch

 24. 24. Górnicza orkiestra

 25. 25. Górnicy Kopalni Fryderyk

 26. 26. Zespół Brynica

 27. 27. Sławni goście odwiedzający Kopalnię Fryderyk, w tym: książę Stanisław Poniatowski, król Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern, książę następca tronu Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern, król Fryderyk Wilhelm IV Hohenzollern, Johann Wolfgang von Goethe, książę arcybiskup Ignacy Krasicki, Józef Wybicki, Julian Ursyn Niemcewicz, Alexander von Humboldt, Robert Koch, car Aleksander I Romanow, generał książę Piotr Wołkoński

 28. 28. Wojska wojen napoleońskich: pułkownik książę Jan Nepomucen Sułkowski z huzarami

 29. 29. Mieszkańcy Tarnowskich Gór z XVIII, XIX i początku XX wieku, w tym: Johann Sedlaczek, Johann Cochler, Anton i Pauline Klausa, Carl Winkle, ks. Dr Carl Christian Weber, dr Alexander Kohut, ks. Franz Kokot, Richard Otte, Carl Wernicke, dr Paul Wossidlo, Leo i Lea Panofsky

 30. 30. Kolejarze

 31. 31. Blanche de Païva i budowniczowie pałacu w Świerklańcu: Hector Lefuel, Emmanuel Frémiet, Charles Rossigneux

 32. 32. Książę Guido Henckel von Donnersmarck z księżną Kathariną Henckel von Donnersmarck oraz cesarzem Wilhelmem II i księciem następcą tronu Wilhelmem Hohenzollernem

 33. 33. 156 Puł Piechoty: pułkownik Heinrich Cramer z żołnierzami

 34. 34. Dywizjon Ochrony Pogranicza (Grenzschutz) i Samoobrona Górnośląska (Selbstschutz)

 35. 35. Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku z majorem Frankiem Casselsem i generałem Henri Le Rondem

 36. 36. Powstańcy śląscy z Janem Zejerem, Janem Bondkowskim i Romanem Koźlikiem

 37. 37. Regiment Szkocki (The Black Watch)

 38. 38. 27 Pułk Piechoty: generał Stanisław Szeptycki z żołnierzami

 39. 39. Związek Powstańców Śląskich

 40. 40. Policja Województwa Śląskiego: Józef Cebula z funkcjonariuszami

 41. 41. 11 Pułk Piechoty: pułkownik Henryk Gorgoń z żołnierzami

 42. 42. 3 Pułk Ułanów Śląskich: pułkownik Czesław Chmielewski z żołnierzami

 43. 43. Prezydent Stanisław Wojciechowski z biskupem Augustem Hlondem i Wojciechem Korfantym

Część regionalna

Młodzież

Pasjonaci i stowarzyszenia

Reklama