Pochód Gwarkowski

Rynek

Pochód Gwarkowski to wydarzenie z ponad 60-letnią tradycją, na które co roku czekają mieszkańcy miasta i goście przybywający do Tarnowskich Gór. Jest to jedno z największych cyklicznych widowisk ulicznych w Polsce. Barwny korowód przemierzający przez Tarnowskie Góry prezentuje bogactwo ich przeszłości i teraźniejszości.

W tym roku Tarnogórskie Centrum Kultury i Muzeum w Tarnowskich Górach zaproponują widzom nową odsłonę Pochodu. W gronie historycznych postaci znalazły się kolejne osoby, m.in. fundator herbu Jerzy Fryderyk Hohenzollern i członkowie słynnego niegdyś Bractwa św. Barbary. Oczywiście nie zabraknie tak rozpoznawalnych postaci jak chłop Rybka, od którego odkrycia rozpoczęła się historia miasta czy Jan III Sobieski przejeżdżający przez Tarnowskie Góry ponad 300 lat temu. Ogółem będzie można zobaczyć około 300 osób, wcielających się w dawnych mieszkańców, sławnych gości i postaci zasłużone dla regionu.

Oprócz części historycznej w pochodzie wystąpią orkiestry, stowarzyszenia, grupyzorganizowane oraz sponsorzy.

Scenariusz pochodu

Część historyczna

Tarnogórska Orkiestra Dęta

Kolumna honorowa z władzami miasta i zaproszonymi gośćmi oraz przedstawicielami SMZT

Postaci Pochodu:

  Postać legendarna

 1. Skarbnik
 2. Premonstratensi z Rept

 3. Zakonnicy
 4. Rycerz Adam de Tarnowice

 5. Rycerz Adam de Tarnowice z heroldem i giermkiem
 6. Chłop Rybka

 7. Chłop Rybka z rodziną
 8. Książęta Założyciele

 9. Książę Jan II Dobry z heroldem, dworzanami i damami dworu
 10. Margrabia Jerzy Hohenzollern z heroldem, dworzanami i damami dworu
 11. Piotr Wrochem i Jan Blacha

 12. Piotr Wrochem z heroldem
 13. Jan Blacha z heroldem
 14. Górnicy

 15. Starszy Kopacki
 16. Górnicy
 17. Zbuntowani górnicy
 18. Jerzy Fryderyk Hohenzollern

 19. Margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern z heroldem i dworzanami
 20. Mieszkańcy Tarnowskich Gór

 21. Georg Meininger
 22. Ulrich Pogrel
 23. Stanisław Szymkowicz
 24. Jakub Gruzełko
 25. Magdalena Janiczkówna
 26. pani Goske
 27. Daniel Franconius
 28. Szymon Pistorius
 29. Walenty Roździeński z grupą hutników
 30. Rzemieślnicy

 31. Przedstawiciele cechów: piekarzy, szewców, krawców, kuśnierzy, rzeźników, sukienników, kowali-ślusarzy-puszkarzy, tkaczy, stolarzy-bednarzy-kołodziejów, zdunów.
 32. Wojska wojny trzydziestoletniej

 33. Piechurzy szwedzcy
 34. Piechurzy habsburscy
 35. Łazarz II Henckel von Donnersmarck

 36. Hrabia Łazarz II Henckel von Donnersmarck z heroldem i rodziną
 37. Jezuici i pielgrzymi

 38. Ks. Jerzy Pośpiel, ks. Tomasz Witkowicz i pielgrzymi
 39. Cesarzowa Eleonora Gonzaga

 40. Cesarzowa Eleonora Gonzaga z córkami
 41. Książę Hieronim Augustyn Lubomirski
 42. Christoph Kraker von Schwartzenfeld
 43. Król Jan III Sobieski

 44. Król Jan III Sobieski
 45. Królewicz Jakub Sobieski
 46. Husaria
 47. Królowa Marysieńka z synami
 48. Husaria
 49. Król August II Mocny

 50. Król August II Mocny
 51. Hetman Stanisław Jan Jabłonowski
 52. Wojewoda Jan Stanisław Jabłonowski
 53. Król August III

 54. Król August III z żoną
 55. Bractwo świętej Barbary

 56. Członkowie Bractwa świętej Barbary
 57. Pionierzy nowoczesnego przemysłu

 58. Friedrich Wilhelm von Reden
 59. Friedrich Anton von Heinitz
 60. Salomon Isaac
 61. August Boscamp-Lasopolski
 62. August Holzhausen
 63. Johann Friedrich Wedding
 64. Ephraim Abt
 65. Rudolph von Carnall
 66. Hugo Koch
 67. Górnicy kopalni Fryderyk

 68. Górnicy
 69. Hutnicy huty Fryderyk

 70. Hutnicy
 71. Sławni goście odwiedzający kopalnię i hutę Fryderyk

 72. Książę Stanisław Poniatowski
 73. Król Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern
 74. Książę następca tronu Fryderyk Wilhelm (III) Hohenzollern
 75. Wysłannik sułtana Aziz-Aly
 76. Johann Wolfgang von Goethe
 77. Alexander von Humboldt
 78. Książę arcybiskup Ignacy Krasicki
 79. Józef Wybicki
 80. Julian Ursyn Niemcewicz
 81. Car Aleksander I Romanow
 82. Generał książę Piotr Wołkoński
 83. Wojska wojen napoleońskich

 84. Pułkownik książę Jan Nepomucen Sułkowski wraz z huzarami
 85. Mieszkańcy Tarnowskich Gór

 86. Johann Sedlaczek
 87. Johann Cochler
 88. Anton Klausa
 89. Pauline Klausa
 90. Carl Winkler
 91. Ks. dr Carl Christian Weber
 92. Dr Alexander Kohut
 93. Ks. Franz Kokot
 94. Richard Otte
 95. Carl Wernicke
 96. Dr Paul Wossidlo
 97. Leo Panofsky
 98. Lea Panofsky
 99. Blanche de Païva wraz z budowniczymi pałacu w Świerklańcu

 100. Blanche de Païva
 101. Hector Lefuel
 102. Emmanuel Frémiet
 103. Charles Rossigneux
 104. Książę Guido Henckel von Donnersmarck

 105. Książę Guido Henckel von Donnersmarck
 106. Księżna Katharina Henckel von Donnersmarck
 107. Cesarz Wilhelm II
 108. 156 Pułk Piechoty

 109. Pułkownik Heinrich Cramer
 110. Żołnierz
 111. Dywizja Ochrony Pogranicza (Grenzschutz) i Samoobrona Górnośląska (Selbstschutz)

 112. Członkowie Grenzchutzu
 113. Członkowie Selbstschutzu
 114. Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku w automobilu

 115. Major Frank Cassels
 116. E. Duc
 117. Porucznik de Balincourt
 118. Henri Le Rond
 119. Okres powstań śląskich i plebiscytu

 120. Jan Zejer
 121. Jan Bondkowski
 122. Roman Koźlik
 123. Powstańcy śląscy
 124. Regiment szkocki (The Black Watch)

 125. Członkowie orkiestry
 126. 27 Pułk Piechoty

 127. Generał Stanisław Szeptycki
 128. Żołnierze 27 Pułku Piechoty
 129. Związek Powstańców Śląskich

 130. Weterani powstań śląskich
 131. Policja Województwa Śląskiego

 132. Józef Cebula
 133. 100. Funkcjonariusze
 134. 11 Pułk Piechoty

 135. Pułkownik Henryk Gorgoń
 136. Żołnierze
 137. 3 Pułk Ułanów Śląskich

 138. Pułkownik Czesław Chmielewski
 139. Ułani 3 Pułku Ułanów Śląskich