Pochód Gwarkowski – Gwarki 2019 – Tarnowskie Góry

Pochód Gwarkowski

Trasa przemarszu: ul. Opatowicka, Opolska, Jana III Sobieskiego, Piłsudskiego, Plac Wolności

Trasa pochodu

wymarsz pochodu z ulicy Opatowickiej
skrzyżowanie ul. Opolskiej i ul. J. III Sobieskiego
Rondo Ranoszka
skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i ul. Krakowska - miejsce zakończenia pochodu

Scenariusz pochodu

Część historyczna

 1. Otwarcie Pochodu Gwarkowskiego
 2. Tarnogórska Orkiestra Dęta z mażoretkami
 3. Władze miejskie i zaproszeni goście
 4. Rycerz Adam de Tarnowice z giermkiem
 5. Chłop Rybka z rodziną i bryłą znalezionego kruszcu
 6. Piotr Wrochem, Książę Jan II Dobry, margrabia Jerzy Hohenzollern
 7. Skarbnik
 8. Gwarkowie i górnicy, na czele ze Starszym Kopackim
 9. Ordunek Gorny
 10. Herold miejski
 11. Pierwsi burmistrzowie (Jerzy Meininger, Andrzej Heidek, Krzysztof Reissig) i rajcowie miejscy
 12. Wóz zbuntowanych górników i Lancknechci
 13. Rzemieślnicy skupieni w cechach miejskich (Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców)
 14. Mieszczanie przełomu XVI i XVII w., wśród nich burmistrz Stanisław Szymkowicz, burmistrz Jakub Gruzełko i Pani Goske (Zespół Muzyki Dawnej „Tibiarum Scholares” z Toszka)
 15. Walenty Roździeński z hutnikami
 16. Rajtarzy (wojna trzydziestoletnia)
 17. Cesarzowa rzymska Eleonora Gonzaga z córką Eleonorą Habsburżanką
 18. Orszak króla polskiego Jana III Sobieskiego, wraz z nim: hetman Stanisław Jabłonowski, królewicz Jakub Sobieski, husaria i pancerni, królowa Maria Kazimiera d’Arquien, damy dworu i eskorta karocy
 19. Król polski August II Mocny
 20. Król polski August III Sas - Wettin
 21. Johann Sedlaczek na beczce wina
 22. Friedrich Wilhelm von Reden, Salomon Isaac, August de Boscamp-Lasopolski, Rudolf von Carnall
 23. Zarząd kopalni „Fryderyk” z górnikami
 24. Król pruski Fryderyk Wilhelm II
 25. Poeci: Johann Wolfgang von Goethe, Ignacy Krasicki, Józef Wybicki, Julian Ursyn Niemcewicz
 26. Pułkownik książę Jan Nepomucen Sułkowski z huzarami (wojny napoleońskie)
 27. Car Aleksander I i generał Książę Piotr Michałowicz Wołkoński z huzarami i piechotą polską
 28. Dr Robert Koch, prof. Carl Wernicke, dr Paul Wossidlo
 29. Duchowni trzech wyznań: ks. Franciszek Kokott, ks. dr Carl Christian Weber, rabin dr Aleksander Kohut
 30. Książę Guido Henckel von Donnersmarck, cesarz niemiecki Wilhelm II, Blanka de Paiva
 31. Pułkownik Heinrich Cramer na czele 156 Pułku Piechoty
 32. Grenzschutz i Selbstschutz
 33. Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku
 34. Powstańcy śląscy
 35. Regiment szkocki (Orkiestra Pipes & Drums)
 36. Generał Stanisław Szeptycki na czele 27 Pułku Piechoty
 37. Związek Powstańców Śląskich
 38. Policja Województwa Śląskiego (Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”)
 39. 11 Pułk Piechoty (Fundacja im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939)
 40. Pułkownik Czesław Chmielewski na czele 3 Pułku Ułanów Śląskich
 41. 5 Pułk Chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach

Część regionalna

 1. Miejska Orkiestra Dęta z Kalet z mażoretkami
 2. Bractwa Kurkowe z Tarnogórskim na czele
 3. Zespół folklorystyczny „Brynica”
 4. Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”
 5. Koło Gospodyń Wiejskich z Nakła Śląskiego i Orzecha
 6. Zabytkowy wóz konny straży pożarnej z Rept Śląskich
 7. Tarnogórskie Centrum Kultury – prezentacja grup

Młodzież

 1. Orkiestra Dęta Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 2. Szkoły podstawowe
 3. Orkiestra Dęta – Strażacka Orkiestra Dęta z Tąpkowic z mażoretkami
 4. Szkoły średnie

Pozostali uczestnicy

 1. Bractwo Gwarków, Orkiestra Dęta „Murcki-Staszic” – Polska Grupa Górnicza
 2. Organizacje pozarządowe, charytatywne, hobbyści
 3. Zabytkowe pojazdy mechaniczne, pojazdy wojskowe i strażackie

Reklama

 1. Reklama firm
 2. Gwarkowie – zakończenie pochodu.

Regulamin

 1. Regulamin obowiązuje i dotyczy wszystkich uczestników biorących udział w Pochodzie Gwarkowskim, który odbywa się w ramach imprezy Gwarki w Tarnowskich Górach, zwanym dalej Pochodem.
 2. Organizatorem Pochodu jest Tarnogórskie Centrum Kultury, zwane dalej Organizatorem, który odpowiada za jego przygotowanie i realizację.
 3. Organizator ustala scenariusz i przebieg Pochodu.
 4. W pochodzie zgodnie z scenariuszem mogą brać udział uczestnicy wchodzący w skład grup nim wymienionych.
 5. Uformowany zgodnie z scenariuszem Pochód wyrusza i przemieszcza się zgodnie z zaplanowaną trasą przemarszu, którą wyznacza Organizator.
 6. Pochód rozchodzi się zgodnie ze wskazówkami służb porządkowych.
 7. Każdy uczestnik pochodu zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa podczas realizacji widowisk w TCK (instrukcja dostępna na stronie internetowej www.tck.net.pl).
 8. Bezpieczeństwo na trasie przemarszu pochodu zapewniają służby porządkowe i medyczne.
 9. Uczestnik Pochodu ma obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora, służby porządkowe oraz na terenie jednostki wojskowej, żołnierzy.
 10. Dokładne miejsce i czas zbiórki poszczególnych grup i uczestników biorących udział w Pochodzie wyznacza Organizator.
 11. Uczestnicy Pochodu zobowiązani są do punktualnego stawienia się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 12. W przypadku postępowania niezgodnego z poleceniami Organizatora, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Pochodzie.
 13. W Pochodzie obowiązuje zakaz udziału osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pod rygorem usunięcia z Pochodu.
 14. Podczas przemarszu Pochodu jego uczestników, pod rygorem usunięcia z Pochodu obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia agitacji politycznej (używania imion, nazwisk na banerach, transparentach, rozdawanie ulotek itp.).
 15. Podczas przemarszu Pochodu jego uczestnikom, pod rygorem usunięcia z Pochodu, bez zgody Organizatora zabrania się:
  - podejmowania działań i zachowań mogących mieć wpływ na jego bezpieczeństwo,
  - spowalniania i zatrzymywania pochodu,
  - używania materiałów pirotechnicznych,
  - stosowania jakiejkolwiek formy reklamy.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Ustawy Prawo o zgromadzeniach.
 17. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej, www.tck.net.pl.
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.