Zwiedzanie Muzeum podczas Gwarków

Zwiedzanie indywidualne

Zwiedzanie indywidualne

Zwiedzanie z przewodnikiem

Muzeum w Tarnowskich Górach (Rynek 1)

Muzeum w Tarnowskich Górach

Wystawy stałe: „Sala renesansowa”, „Z dziejów Tarnowskich Gór”, „Wiwat Jan III Sobieski”

Wystawa czasowa: „Ubierało nas Tarmilo”

9 września (piątek)

Zwiedzanie indywidualne od 10:00 do 18:00

10 września (sobota)

Zwiedzanie indywidualne od 10:00 do 18:00

Zwiedzanie z przewodnikiem o 14:00 i 16:00

11 września (niedziela)

Zwiedzanie indywidualne od 13:00 do 18:00

Zwiedzanie z przewodnikiem o 14:00 i 16:00